16.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 134/14


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Amtsgericht Hamburg (Nemčija) 19. decembra 2017 – Anke Hartog/British Airways plc

(Zadeva C-711/17)

(2018/C 134/18)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Amtsgericht Hamburg

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Anke Hartog

Tožena stranka: British Airways plc

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba pogoj v skladu s členom 3(2)(a) o uporabi Uredbe (ES) št. 261/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o določitvi skupnih pravil glede odškodnine in pomoči potnikom v primerih zavrnitve vkrcanja, odpovedi ali velike zamude letov ter o razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 295/91 (1) razlagati tako, da se potniki, ki imajo potrjeno rezervacijo, „prijavijo na let“, če se, če čas ni naveden, najpozneje 45 minut pred objavljenim časom odhoda priključijo čakalni vrsti pred okencem, ki ga je za to prijavo določil letalski prevoznik?


(1)  UL L 46, str. 1.