201806150391954982018/C 231/066842017CJC23120180702SL01SLINFO_JUDICIAL201712066722

Zadeva C-684/17 P: Pritožba, ki sta jo Banca Monte dei Paschi di Siena SpA in Wise Dialog Bank SpA vložili 6. decembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 26. septembra 2017 v zadevi T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena in Banca Widiba SpA/EUIPO


C2312018SL620120171206SL00066272

Pritožba, ki sta jo Banca Monte dei Paschi di Siena SpA in Wise Dialog Bank SpA vložili 6. decembra 2017 zoper sodbo Splošnega sodišča (drugi senat) z dne 26. septembra 2017 v zadevi T-83/16, Banca Monte dei Paschi di Siena in Banca Widiba SpA/EUIPO

(Zadeva C-684/17 P)

2018/C 231/06Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnici: Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, Wise Dialog Bank SpA (Banca Widiba SpA) (zastopnika: L. Trevisan, D. Contini, avvocati)

Druga stranka v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Sodišče (deseti senat) je s sklepom z dne 17. maja 2018 odločilo, da pritožba ni dopustna.