18.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 437/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhofs (Nemčija) 21. septembra 2017 – Finanzamt Goslar/baumgarten sports & more GmbH

(Zadeva C-548/17)

(2017/C 437/19)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Vlagateljica revizije: Finanzamt Goslar

Nasprotna stranka v revizijskem postopku: baumgarten sports & more GmbH

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba člen 63 Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (1) ob upoštevanju naloge davčnega zavezanca kot pobiralca davka za državo razlagati tako, da mora biti plačilo, ki se bo prejelo za opravljeno storitev

a)

že zapadlo ali

b)

vsaj brezpogojno?

2.

Če je odgovor na prvo vprašanje nikalen: ali je davčni zavezanec dolžan davek za opravljeno storitev plačati več kot dve leti vnaprej, če lahko plačilo za svojo storitev (delno) prejme šele več kot dve leti po nastanku obdavčljivega dogodka?

3.

Če je odgovor na drugo vprašanje pritrdilen: ali lahko države članice ob upoštevanju pooblastila na podlagi člena 90(2) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost zahtevajo popravek v skladu s členom 90(1) Direktive Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost že za davčno obdobje nastanka obveznosti plačila davka, če lahko davčni zavezanec plačilo za opravljeno storitev zaradi nezapadlosti prejme šele dve leti po nastopu obdavčljivega dogodka?


(1)  UL L 347, str. 1.