18.9.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 309/27


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Bundesfinanzhof (Nemčija) 21. junija 2017 – Finanzamt B/A-Brauerei

(Zadeva C-374/17)

(2017/C 309/35)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Bundesfinanzhof

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožena stranka in predlagateljica revizije: Finanzamt B

Tožeča stranka in nasprotna stranka v postopku revizije: A-Brauerei

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je treba člen 107(1) PDEU razlagati tako, da gre za državno pomoč, ki je v skladu s tem predpisom prepovedana, kadar se v skladu z ureditvijo države članice v primeru preoblikovanja (združitve) ne zaračuna davka na promet nepremičnin, če pri postopku preoblikovanja sodelujejo nekateri pravni subjekti (obvladujoča družba in odvisna družba) in je delež obvladujoče družbe v odvisni družbi pet let pred navedenim pravnim poslom in pet let po njem 100-odstoten?