13.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/26


Pritožba, ki jo je Salvo Asenov Todorov vložil 12. aprila 2017 zoper sklep Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 14. marca 2017 v zadevi T-839/16, Todorov/Sodišče Evropske unije

(Zadeva C-188/17 P)

(2017/C 382/31)

Jezik postopka: bolgarščina

Stranki

Pritožnik: Slavo Asenov Todorov (zastopnica: K. Mladenova, odvetnica)

Druga stranka v postopku: Sodišče Evropske unije

Sodišče (deseti senat) je s sklepom z dne 7. septembra 2017 pritožbo razglasilo za očitno nedopustno.