29.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 168/22


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Pitești (Romunija) 27. februarja 2017 – SC Cali Esprou SRL/Administraţia Fondului pentru Mediu

(Zadeva C-104/17)

(2017/C 168/29)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Pitești

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnica: SC Cali Esprou SRL

Druga stranka v pritožbenem postopku: Administraţia Fondului pentru Mediu

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali je mogoče člen 15 Direktive 94/62/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (1) razlagati tako, da nasprotuje sprejetju zakonodaje v državi članici Evropske unije, s katero se za gospodarski subjekt, ki daje pakirano blago na nacionalni trg, vendar nikakor ne spreminja blaga in embalaže, temveč jih v isti obliki posreduje gospodarskemu subjektu, ta pa jih nato posreduje končnemu potrošniku, uvede prispevek, katerega znesek je določen na kilogram (kg), in sicer na podlagi razlike med, po eni strani, količinami odpadne embalaže, ki izpolnjujejo minimalna cilja predelave in sežiganja v sežigalnicah s ponovnim pridobivanjem energije in predelavo z recikliranjem, in, po drugi strani, količinami odpadne embalaže, ki so bile dejansko predelane ali sežgane v sežigalnicah s ponovnim pridobivanjem energije in predelane z recikliranjem?


(1)  Direktiva Evropskega Parlamenta in Sveta 94/62/ES z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 13, str. 349).