22.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 161/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Curtea de Apel Suceava (Romunija) 14. februarja 2017 – Zabrus Siret SRL/Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

(Zadeva C-81/17)

(2017/C 161/11)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Curtea de Apel Suceava

Stranki*e v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Zabrus Siret SRL

Tožena stranka: Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași – Administrația Județeană a Finanțelor Publice Suceava

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali Direktiva 2006/112/ES (1) ter načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, nasprotujejo upravni praksi in/ali razlagi določb nacionalne zakonodaje, s katerima se preprečita nadzor nad DDV in podelitev pravice do vračila DDV, ki je bil popravljen za transakcije, izvedene v obdobju pred obdobjem navedenega nadzora, in v zvezi s katerim je bil že izveden davčni nadzor, na podlagi katerega davčni organi niso ugotovili takšnih nepravilnosti, ki bi spremenile davčno osnovo DDV, čeprav se navedene določbe razlagajo tako, da lahko davčni organi ponovno pregledajo obdobje, za katero je bil pred tem izveden davčni nadzor na podlagi dodatnih podatkov in informacij, pridobljenih pozneje na podlagi sodelovanja med navedenimi organi in državnimi institucijami?

2.

Ali je treba Direktivo 2006/112/ES ter načeli davčne nevtralnosti in sorazmernosti razlagati tako, da v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, nasprotujejo nacionalni zakonodajni ureditvi, ki zavrača možnost popravka vsebinskih napak v napovedih za odmero DDV za davčna obdobja, za katera je bil izveden davčni nadzor, razen kadar se popravek izvede na podlagi odredbe o ukrepih, ki jo je vročil organ za davčni nadzor ob prejšnjem pregledu?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, 2006, str. 1).