5.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 399/30


Sklep predsednika Sodišča z dne 2. avgusta 2018 – Evropska komisija/Republika Slovenija, ob intervenciji Kraljevine Belgije, Zvezne republike Nemčije, Republike Estonije, Kraljevine Španije, Francoske republike, Italijanske republike

(Zadeva C-594/17) (1)

(2018/C 399/39)

Jezik postopka: slovenščina

Predsednik Sodišča je odredil izbris zadeve.


(1)  UL C 412, 4.12.2017.