23.4.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 142/13


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 1. marca 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Romunija) – SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu/Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

(Zadeva C-76/17) (1)

((Predhodno odločanje - Dajatev z enakim učinkom kot carine - Člen 30 PDEU - Notranji davek - Člen 110 PDEU - Dajatev za izvožene naftne proizvode - Neprevalitev dajatve na potrošnika - Breme dajatve, ki ga nosi zavezanec - Vračilo zneskov, ki jih je zavezanec plačal))

(2018/C 142/18)

Jezik postopka: romunščina

Predložitveno sodišče

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeči stranki: SC Petrotel-Lukoil SA, Maria Magdalena Georgescu

Tožene stranke: Ministerul Economiei, Ministerul Energiei, Ministerul Finanţelor Publice

Izrek

Pravo Unije, zlasti člen 30 PDEU, je treba razlagati tako, da mora davčni zavezanec, ki je dejansko nosil breme dajatve z enakim učinkom, ki je v nasprotju s tem členom, imeti možnost, da se mu povrnejo zneski, ki jih je plačal iz tega naslova, tudi v položaju, ko je bil v nacionalni zakonodaji mehanizem plačila davka določen tako, da se navedeni davek prevali na potrošnika.


(1)  UL C 151, 15.5.2017.