23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/58


Tožba, vložena 5. decembra 2016 – Techniplan/Komisija

(Zadeva T-853/16)

(2017/C 022/78)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Techniplan Srl (Rim, Italija) (zastopnika: R. Giuffrida in A. Bonavita, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga naj:

ugotovi, da je Evropska komisija kršila člen 265 PDEU s tem, da ni oblikovala stališča na podlagi poziva, ki ji ga je družba Techniplan poslala z uradnim opominom;

naloži obveznost ukrepanja, ki je določena s členom 266 PDEU in plačilo zneska odškodnine za vsak dan zamude pri izvršitvi ter plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka je družba za inženiring, ki ji je bil dodeljena vrsta projektov v afriških državah (kontrola in nadzor načrtovanja in asfaltiranja ceste Banikoara-Kandi v Beninu, kontrola del na cesti RN32 Ouallah-Miringoni, na Komorih, nadzor rednih vzdrževalnih del na asfaltiranih cestah v Anjouanu in Moheliju na Komorih, nadzor in kontrola rednih vzdrževalnih Grande Comores na Komorih, kontrola in nadzor gradbenih del na nacionalni cesti št. 1 Kinkala-Mindouli v Kongu, kontrola in nadzor načrtovanja in asfaltiranja ceste Bouar-Fambélé v Srednjeafriški republiki ter priprava in monitoring del v okviru PA PNDS, v Demokratični republiki Kongo).

Tožeča stranka v zvezi s tem pojasnjuje, da so vse te projekte izvršili in potrdili nacionalni odredbodajalci, da so s tem povezane račune plačevali in potrdili organi Evropske komisije, ki financira projekte. Vendar so bili računi nepričakovano naenkrat plačani samo deloma. Tožena stranka je po trditvah tožeče celo naložila ne posebej pojasnjeno sankcijo v korist Evropskega sklada za razvoj, brez posebnega ugovora. V konkretnem primeru je Evropska komisija samovoljno poravnala terjatve, ki jih je uveljavljala družba Techniplan, z zatrjevanimi dolgovi, ki niso bili podrobneje pojasnjeni.

Tožeča stranka je zoper ta ukrep poslala uradni opomin na podlagi člena 265 PDEU, pri čemer je Evropsko komisijo pozvala, naj izda akt ali oblikuje uradno stališče v z zvezi z njenim zahtevkom za plačilo in v zvezi z dejansko naravo naloženih sankcij.

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja, da so pristojni organi Evropske komisije ravnali v nasprotju z načeloma pravne varnosti in preglednosti. To naj bi pomenilo hud poseg v subjektivni položaj družbe Techniplan, ki pa naj bi imela legitimno pričakovanje, da z gotovostjo ter v vsakem trenutku in položaju ve, kakšne so njene pravice in obveznosti, ki so ji zagotovljene tudi s predpisi evropske ureditve.