30.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/50


Tožba, vložena 21. novembra 2016 – Abes/Komisija

(Zadeva T-813/16)

(2017/C 030/58)

Jezik postopka: portugalščina

Stranki

Tožeča stranka: Abes – companhia de assistência, bem-estar e serviços para seniores, L.da (São Pedro de Tomar, Portugalska) (zastopnik: N. Mimoso Ruiz, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

ugotovi, da je ta ničnostna tožba pravilno vložena in dopustna v skladu s členom 263 PDEU in za namene člena 264 PDEU;

Sklep C(2016) 5054 z dne 9. avgusta 2016 razglasi za ničnega v skladu s členom 263 PDEU v delu, v katerem je ugotovljeno, da ukrep, opisan v pritožbi, ni državna pomoč v smislu člena 107(1) PDEU;

Sklep C(2016) 5054 z dne 9. avgusta 2016 razglasi za ničnega v skladu s členom 263 PDEU v delu, v katerem je ugotovljeno, da tudi če bi bil ukrep, opisan v pritožbi, državna pomoč, bi ta bil združljiv z notranjim trgom v smislu člena 107(3)(c) PDEU;

Evropski komisiji naloži plačilo stroškov postopka in stroškov tožeče stranke.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: neobstoj obrazložitve. Tožeča stranka meni, da sklep ni obrazložen, ker je v njem ugotovljeno, da tudi če bi bil ukrep državna pomoč v smislu člena 107(1) PDEU, bi bil združljiv z notranjim trgom v smislu člena 107(3)(c) PDEU, ta ugotovitev pa ni utemeljena.

2.

Drugi tožbeni razlog: očitna napaka pri presoji. Tožeča stranka meni, da je v sklepu napaka pri presoji v zvezi z učinki ukrepa pomoči na konkurenco in trgovino med državami članicami, ker razlogi, na podlagi katerih Komisija trdi, da je učinek zadevnega ukrepa pomoči na trgovino med državami članicami zgolj hipotetičen oziroma domneven in da tudi če bi ta učinek obstajal, bi bil zgolj obroben, niso zanesljivi in v praksi povzročajo širjenje podobnih ukrepov pomoči ne samo v regiji Tomar, temveč povsod v državi, posledica česar je odvračalni učinek na nacionalne naložbe in naložbe, ki prihajajo iz drugih držav članic.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev člena 107(1) PDEU, ker Komisija i) ni z ustrezno skrbnostjo in objektivno preučila, ali lahko zadevna pomoč prizadene trgovino med državami članicami; ii) ni upoštevala, da ne obstaja nikakršen prag ali odstotek, pod katerim je mogoče a priori šteti, da trgovina med državami članicami ni prizadeta; iii) ni upoštevala, da dejstvo, ali je trgovina med državami članicami prizadeta, ni odvisno od lokalne oziroma regionalne narave opravljenih storitev, niti od pomena zadevne dejavnosti; iv) ni dovolj poudarila, da je treba – kadar pomoč, ki jo dodeli država, krepi položaj nekega podjetja v primerjavi z drugimi konkurenčnimi podjetji – šteti, da bodo konkurenčna podjetja delovala pod manj ugodnimi pogoji za financiranje novih naložb v navedeni državi.