30.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 30/49


Tožba, vložena 18. novembra 2016 – Di Bernardo/Komisija

(Zadeva T-811/16)

(2017/C 030/57)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Danilo Di Bernardo (Bruselj, Belgija) (zastopnika: S. Orlandi in T. Martin, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga naj:

razglasi in odloči, da se,

odločba z dne 10. avgusta 2016, s katero je natečajna komisija EPSO/AST SC/03/15 tožečo stranko izključila iz navedenega natečaja, razglasi za nično

Komisiji vsekakor naloži plačilo stroškov.

Tožbena razloga in bistvene trditve

Tožeča stranka v podporo tožbi navaja dva tožbena razloga.

1.

Prvi tožbeni razlog: različne očitne napake pri presoji, ki jih je storila natečajna komisija pri presoji delovnih izkušenj tožeče stranke.

2.

Drugi tožbeni razlog, ki se navaja podredno: nezadostna obrazložitev izpodbijane odločbe in neposredovanje meril za izbor, ki jih določi natečajna komisija, tožeči stranki.