16.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 14/54


Tožba, vložena 14. novembra 2016 – Jean Patou Worldwide/EUIPO – Emboga (HISPANITAS JOY IS A CHOICE)

(Zadeva T-808/16)

(2017/C 014/64)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Jean Patou Worldwide Ltd (Watford, Združeno kraljestvo) (zastopnik: S. Baran, Barrister)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Emboga, SA (Petrel, Španija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Prijavitelj: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: figurativna znamka Evropske unije, ki vsebuje besedne elemente „HISPANITAS JOY IS A CHOICE“ – Prijava št. 12 789 971

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. junija 2016 v zadevi R 235/2016-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO in drugi stranki pred odborom za pritožbe naloži plačilo stroškov, vključno s stroški tožeče stranke pred Uradom.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 8(1)(b) in (5) Uredbe št. 207/2009.