23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/46


Tožba, vložena 16. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (Dual Edge)

(Zadeva T-804/16)

(2017/C 022/63)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: LG Electronics, Inc. (Seul, Republika Koreja) (zastopnik: M. Graf, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Evropske unije „Dual Edge“ – zahteva za registracijo št. 14463 178

Izpodbijana odločba: Odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 2. septembra 2016 v zadevi R 832/2016-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009.