28.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 441/31


Tožba, vložena 7. oktobra 2016 – Pebagua/Komisija

(Zadeva T-715/16)

(2016/C 441/36)

Jezik postopka: španščina

Stranki

Tožeča stranka: Asociación de la pesca y acuicultura del entorno de Doñana y del Bajo Guadalquívir (Pebagua) (Isla Mayor, Španija) (zastopnik: A. J. Uceda Sosa, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlog

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano izvedbeno uredbo razglasi za nično;

podredno, za nično razglasi vključitev vrste Procambarus clarkii na seznam, sprejet s to uredbo;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Ta tožba je vložena zoper Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/1141 z dne 13. julija 2016 o sprejetju seznama invazivnih tujerodnih vrst, ki zadevajo Unijo, v skladu z Uredbo (EU) št. 1143/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (UL 2016 L 189, str. 4)

V utemeljitev svoje tožbe tožeča stranka navaja, da v zvezi z vrsto Procambarus clarkii niso izpolnjeni niti pogoji iz člena 4 Uredbe 1143/2014, niti ni bila opravljena ocena tveganja v skladu s členom 5(1) te uredbe.