31.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 402/59


Tožba, vložena 16. septembra 2016 – LG Electronics/EUIPO (Second Display)

(Zadeva T-659/16)

(2016/C 402/70)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: LG Electronics, Inc. (Seul, Južna Koreja) (zastopnika: T. de Haan in P. Péters, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Podatki o postopku pred EUIPO

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „Second Display“ – Prijava št. 14 362 248

Izpodbijana odločba: Odločba prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 10. junija 2016 v zadevi R 106/2016-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

EUIPO naloži plačilo stroškov, vključno s stroški tožeče stranke pred prvim odborom za pritožbe pri EUIPO.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 7(1)(b) in (c) Uredbe št. 207/2009 v povezavi s členom 75 Uredbe št. 207/2009.