31.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 402/53


Tožba, vložena 1. septembra 2016 – Shoe Branding Europe/EUIPO – adidas (Prikaz dveh vzporednih črt na čevlju)

(Zadeva T-629/16)

(2016/C 402/62)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Shoe Branding Europe BVBA (Oudenaarde, Belgija) (zastopnik: J. Løje, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: adidas (Herzogenaurach, Nemčija)

Podatki o postopku pred EUIPO

Imetnik sporne znamke: tožeča stranka

Zadevna sporna znamka: pozicijska znamka (Prikaz dveh vzporednih črt na čevlju) – znamka Evropske unije št. 8 398 141

Postopek pred EUIPO: postopek z ugovorom

Izpodbijana odločba: odločba drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 8. junija 2016 v zadevi R 597/2016-2

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

izpodbijano odločbo razveljavi;

EUIPO naloži plačilo stroškov.

Navajana tožbena razloga

Kršitev člena 8(5) Uredbe št. 207/2009;

izkrivljanje dejstev.