21.8.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 277/42


Sodba Splošnega sodišča z dne 29. junija 2017 – Martín Osete/EUIPO – Rey (AN IDEAL WIFE E.A.)

(Združeni zadevi T-427/16 in T-429/16) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek razveljavitve - Besedne znamke Evropske unije AN IDEAL WIFE, AN IDEAL LOVER in AN IDEAL HUSBAND - Neobstoj resne in dejanske uporabe znamk - Člen 51(1)(a) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Neobstoj upravičenega razloga za neuporabo))

(2017/C 277/62)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Isabel Martín Osete (Pariz, Francija) (zastopnik: V. Wellens, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: D. Gája, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Danielle Rey (Toulouse, Francija) (zastopnika: P. Wallaert in J. Cockain-Barere, odvetnika)

Predmet

Tožbi zoper odločbe drugega odbora EUIPO za pritožbe z dne 21. aprila 2016 (zadeve R 1528/2015 2, R 1527/2015-2 in R 1526/2015-2) v zvezi s postopki za razveljavitev med D. Rey in I. Martin Osete.

Izrek

1.

Tožbi se zavrneta.

2.

Isabel Martín Osete se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 343, 19.9.2016.