3.12.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 436/36


Sodba Splošnega sodišča z dne 18. oktobra 2018 – Terna/Komisija

(Zadeva T-387/16) (1)

((Finančna pomoč - Projekti skupnega interesa s področja vseevropskih energetskih omrežij - Določitev končnega zneska finančne pomoči - Revizijsko poročilo, v katerem so ugotovljene nepravilnosti - Neupravičeni stroški - Obveznost obrazložitve - Legitimno pričakovanje - Sorazmernost))

(2018/C 436/49)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Terna – Rete elettrica nazionale SpA (Rim, Italija) (zastopniki: A. Police, L. Di Via, F. Degni, F. Covone in D. Carria, odvetniki)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: O. Beynet, L. Di Paolo, A. Tokár et G. Gattinara, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU, ki se nanaša na razglasitev ničnosti dopisov Komisije z dne 6. julija 2015, 23. maja 2016 in 14. junija 2016, v zvezi z nekaterimi stroški, nastalimi v okviru dveh projektov s področja vseevropskih energetskih omrežij (Projekta 209-E255/09-ENER/09/TEN-E-S 12.564583 in 2007-E221/07/2007-TREN/07TEN-E-S 07.91403) po prejemu finančne pomoči, ki jo je Komisija dodelila tožeči stranki.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družba Terna – Rete elettrica nazionale SpA nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Evropska komisija.


(1)  UL C 326, 5.9.2016.