27.8.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 301/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 11. julija 2018 – Klyuyev/Svet

(Zadeva T-240/16) (1)

((Skupna zunanja in varnostna politika - Omejevalni ukrepi zaradi razmer v Ukrajini - Zamrznitev sredstev - Seznam oseb, subjektov in organov, za katere se uporabi zamrznitev sredstev in gospodarskih virov - Ohranitev imena tožeče stranke na seznamu - Pravna podlaga - Očitna napaka pri presoji - Pravica do obrambe - Pravica do učinkovitega sodnega varstva - Lastninska pravica - Pravica do ugleda - Ugovor nezakonitosti))

(2018/C 301/33)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Andriy Klyuyev (Doneck, Ukrajina) (zastopniki: B. Kennelly, QC, J. Pobjoy, barrister, R. Gherson in T. Garner, solicitors)

Tožena stranka: Svet Evropske unije (zastopnika: P. Mahnič Bruni in J.-P. Hix, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti, prvič, Sklepa Sveta (SZVP) 2016/318 z dne 4. marca 2016 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2016, L 60, str. 76) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2016/311 z dne 4. marca 2016 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2016, L 60, str. 1) ter, drugič, Sklepa Sveta (SZVP) 2017/381 z dne 3. marca 2017 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2017, L 58, str. 34) in Izvedbene uredbe Sveta (EU) 2017/374 z dne 3. marca 2017 o izvajanju Uredbe (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (UL 2017, L 58, str. 1) v delu, v katerem je bilo ime tožeče stranke ohranjeno na seznamu oseb, subjektov in organov, za katere veljajo ti omejevalni ukrepi.

Izrek

1.

Sklep Sveta (SZVP) 2017/381 z dne 3. marca 2017 o spremembi Sklepa 2014/119/SZVP o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini in Izvedbena uredba Sveta (EU) 2017/374 z dne 3. marca 2017 o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini se razglasita za nična v delu, v katerem je bilo ime Andriya Klyuyeva ohranjeno na seznamu oseb, subjektov in organov, za katere veljajo ti omejevalni ukrepi.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

A. Klyuyevu se poleg plačila njegovih stroškov naloži plačilo stroškov Sveta Evropske unije v zvezi s predlogom za razglasitev ničnosti, navedenim v tožbi.

4.

Svetu se poleg plačila njegovih stroškov naloži plačilo stroškov A. Klyuyeva, unije v zvezi s predlogom za razglasitev delne ničnosti Sklepa 2017/381 in Izvedbene uredbe 2017/374, navedenim v vlogi za prilagoditev.


(1)  UL C 270, 25.7.2016.