201806290771986732018/C 249/261602016TC24920180716SL01SLINFO_JUDICIAL20180531212222

Zadeva T-160/16: Sodba Splošnega sodišča z dne 31. maja 2018 – Groningen Seaports in drugi/Komisija (Državne pomoči — Oprostitev davka od dohodkov pravnih oseb, ki jo je Nizozemska dodelila šestim nizozemskim javnim pomorskim pristaniščem — Odločba, s katero je shema pomoči razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom — Obveznost obrazložitve — Enako obravnavanje)


C2492018SL2120120180531SL0026212222

Sodba Splošnega sodišča z dne 31. maja 2018 – Groningen Seaports in drugi/Komisija

(Zadeva T-160/16) ( 1 )

„(Državne pomoči — Oprostitev davka od dohodkov pravnih oseb, ki jo je Nizozemska dodelila šestim nizozemskim javnim pomorskim pristaniščem — Odločba, s katero je shema pomoči razglašena za nezdružljivo z notranjim trgom — Obveznost obrazložitve — Enako obravnavanje)“

2018/C 249/26Jezik postopka: nizozemščina

Stranke

Tožeče stranke: Groningen Seaports NV (Delfzijl, Nizozemska) in 5 drugih tožečih strank, katerih imena so v prilogi sodbe (zastopniki: sprva E. Pijnacker Hordijk in I. Kieft, nato A. Kleinhout in C. Zois, avocat)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopniki: sprva S. Noë, B. Stromsky in J.-F. Brakeland, nato S. Noë in B. Stromsky, agenti)

Intervenienka v podporo tožečih strank: Kraljevina Nizozemska (zastopnika: J. Langer in M. Bulterman, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti Sklepa Komisije (EU) 2016/634 z dne 21. januarja 2016 o državni pomoči št. SA.25338 (2014/C) (ex E 3/2008 in ex CP 115/2004), ki jo je odobrila Nizozemska – Oprostitev davka od dohodkov pravnih oseb za javna podjetja (UL 2016, L 113, str. 148).

Izrek

1.

Družbi Havenbedrijf Moerdijk NV se dovoli, da nadomesti družbo Havenschap Moerdijk kot tožeča stranka.

2.

Tožba se zavrne.

3.

Družba Groningen Seaports NV in druge tožeče stranke, katerih imena so navedena v prilogi, nosijo svoje stroške in stroške Evropske komisije.

4.

Kraljevina Nizozemska nosi svoje stroške.


( 1 ) UL C 200, 6.6.2016.