18.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 437/28


Sodba Splošnega sodišča z dne 8. novembra 2017 – De Nicola/Sodišče Evropske unije

(Zadeva T-99/16) (1)

((Nepogodbena odgovornost - Javni uslužbenci - Zaposleni pri EIB - Psihično nasilje - Nespoštovanje pravil poštenega sojenja - Člen 47 Listine o temeljnih pravicah - Razumni rok - Odškodninski zahtevki v okviru tožbe pred Sodiščem za uslužbence - Delni odstop zadeve Splošnemu sodišču))

(2017/C 437/33)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Tožeča stranka: Carlo De Nicola (Strassen, Luksemburg) (zastopniki: sprva L. Isola in G. Isola, nato G. Ferabecoli, odvetniki)

Tožena stranka: Sodišče Evropske unije (zastopniki: sprva J. Inghelram, P. Giusta in L. Tonini Alabiso, nato J. Inghelram, agenti)

Predmet

Predlog na podlagi člena 268 PDEU za povračilo škode, ki naj bi tožeči stranki nastala zaradi, prvič, psihičnega nasilja s strani Evropske investicijske banke (EIB) in domnevnih nepoštenih postopkov pred Sodiščem za uslužbence Evropske unije in Splošnim sodiščem, v katerih je tožeča stranka sodelovala, in drugič, domnevno predolgega trajanja navedenih postopkov.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Carlu De Nicoli se naloži plačilo stroškov tega postopka pred Splošnim sodiščem Evropske unije in pred Sodiščem za uslužbence Evropske unije.


(1)  UL C 414, 14.12.2015 (zadeva prvotno registrirana pri Sodišču za uslužbence Evropske unije pod številko F-100/15).