23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Justice (Chancery Division) (Združeno kraljestvo) 14. novembra 2016 – Air Berlin plc/Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

(Zadeva C-573/16)

(2017/C 022/22)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Justice (Chancery Division)

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Air Berlin plc

Tožena stranka: Commissioners for Her Majesty's Revenue & Customs

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je to, da je država članica za zgoraj določen prenos v zgoraj določenih okoliščinah zaračunala kolkovino v višini 1,5 % v nasprotju z enim členom ali več členi, in sicer:

1)

členom 10 ali členom 11 prve direktive;

2)

členom 4 ali členom 5 druge direktive, ali

3)

členi 12, 43, 48, 49 ali 56 Pogodbe ES?

2.

Ali je odgovor na prvo vprašanje drugačen v okoliščinah, v katerih je bil prenos delnic v okviru klirinške družbe zahtevan, da se omogoči uvrstitev zadevne družbe na borzo v navedeni ali drugi državi članici?

3.

Ali je odgovor na prvo ali drugo vprašanje drugačen v okoliščinah, v katerih je lahko klirinška družba na podlagi nacionalnega prava države članice v primeru odobritve davčnega organa izbrala opcijo, po kateri se od prenosa delnic v okviru klirinške družbe ne plača kolkovina, ampak se dajatev SDRT obračuna ob vsaki poznejši prodaji delnic v okviru klirinške družbe (po 0,5-odstotni stopnji od plačila za prodajo)?

4.

Ali je odgovor na tretje vprašanje drugačen v okoliščinah, v katerih zaradi strukture transakcij, ki jih izbere zadevna družba, ni mogoče izkoristiti ugodnosti opcije?