27.3.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/3


Pritožba, ki jo je vložila Staywell Hospitality Group Pty Ltd 4. avgusta 2016 zoper sodbo Splošnega sodišča (deveti senat) z dne 2. junija 2016 v združenih zadevah T-510/14 in T-536/14, STAYWELL HOSPITALITY GROUP IN SHERATON INTERNATIONAL IP/EUIPO — SHERATON INTERNATIONAL IP IN STAYWELL HOSPITALITY GROUP (PARK REGIS)

(Zadeva C-440/16 P)

(2017/C 095/07)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Pritožnica: Staywell Hospitality Group Pty Ltd (zastopnik: D. Farnsworth, solicitor)

Drugi stranki v postopku: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO), Sheraton International IP LLC

Sodišče (deveti senat) je s sklepom z dne 12. januarja 2017 odločilo, da je pritožba nedopustna.