5.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 326/10


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal da Relação do Porto (Portugalska) 30. maja 2016 – António Fernando Maio Marques da Rosa/Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

(Zadeva C-306/16)

(2016/C 326/19)

Jezik postopka: portugalščina

Predložitveno sodišče

Tribunal da Relação do Porto

Stranki v postopku v glavni stvari

Pritožnik: António Fernando Maio Marques da Rosa

Nasprotna stranka v postopku s pritožbo: Varzim Sol – Turismo, Jogo e Animação, SA

Vprašanja za predhodno odločanje

1.

Ali je treba ob upoštevanju člena 5 Direktive Sveta 93/104/ES (1) z dne 23. novembra 1993 in Direktive 2003/88/ES (2) Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 ter člena 31 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah v primeru delavcev, ki delajo v izmenah po krožnem sistemu obdobij za počitek in so zaposleni v pravnem subjektu, ki obratuje vse dni v tednu, vendar ne neprekinjeno 24 ur dnevno, obvezni dan za počitek, do katerega ima delavec pravico, nujno dodeliti v vsakem obdobju sedmih dni, torej vsaj na sedmi dan po šestih zaporednih delovnih dneh?

2.

Ali je v skladu s tema direktivama in predpisi razlaga, da lahko delodajalec v zvezi s temi delavci prosto izbira dneve, ki jih v vsakem tednu dodeli delavcu za počitek, do katerega ima ta pravico, pri čemer je delavec lahko zavezan, da dela do deset zaporednih delovnih dni, ne da bi prejel dodatek za nadurno delo (na primer od srede, po počitku na ponedeljek in torek, do petka v naslednjem tednu, ki mu sledi počitek na soboto in nedeljo)?

3.

Ali je v skladu s tema direktivama in predpisi razlaga, da je 24-urno obdobje neprekinjenega počitka mogoče na kateri koli koledarski dan določenega obdobja sedmih koledarskih dni in je tudi 24-urno obdobje neprekinjenega počitka (h kateremu se prišteje 11 ur za dnevni počitek), ki mu sledi, mogoče na kateri koli koledarski dan v obdobju sedmih koledarskih dni tik po prejšnjem obdobju?

4.

Ali je, tudi ob upoštevanju določb člena 16(a) Direktive 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003, v skladu s tema direktivama in predpisi razlaga, da lahko delavec namesto 24-urnega obdobja neprekinjenega počitka (h kateremu se prišteje 11 ur za dnevni počitek) za vsako obdobje sedmih dni koristi dve zaporedni ali nezaporedni obdobji 24-urnega neprekinjenega počitka na kateri koli dan izmed 4 koledarskih dni določenega referenčnega obdobja 14 koledarskih dni?


(1)  Direktiva Sveta 93/104/ES z dne 23. novembra 1993 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 2, str. 197).

(2)  Direktiva 2003/88/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. novembra 2003 o določenih vidikih organizacije delovnega časa (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 5, zvezek 4, str. 381).