29.8.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 314/8


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Italija) 17. maja 2016 – Comune di Balzola in drugi/Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(Zadeva C-275/16)

(2016/C 314/13)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

Stranke v postopku v glavni stvari

Tožeče stranke: Comune di Balzola, Comune di Borgo San Martino, Comune di Camino, Comune di Cereseto, Comune di Cerrina, Comune di Frassineto Po, Comune di Gabiano, Comune di Limone Piemonte, Comune di Mombello Monferrato, Comune di Morano Sul Po, Comune di Odalengo Piccolo, Comune di Pietraporzio, Comune di Piovà Massaia, Comune di Pontestura, Comune di Ponzano, Comune di Sala Monferrato, Comune di Serralunga di Crea, Comune di Solonghello, Comune di Villamiroglio, Comune di Montemagno, Comune di Scurzolengo, Comune di Alfiano Natta, Comune di Moncalvo, Comune di Cerro Tanaro, Comune di Tonco, Comune di Castagnole Monferrato, Comune di Casorzo, Comune di Calliano, Comune di Robella, Comune di Grana, Comune di Rocchetta Tanaro, Comune di Odalengo Grande, Comune di Coniolo, Comune di Ozzano Monferrato, Comune di Demonte, Comune di Entracque, Comune di Sambuco, Comune di Roccasparvera, Comune di Argentera, Comune di Gaiola, Comune di Valdieri, Anci Piemonte

Tožena stranka: Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Vprašanje za predhodno odločanje

[A]li sta v skladu s pravilno razlago Direktive 1997/67/ES (1) z njo združljiva člena 3(7) zakonske uredbe št. 261 iz leta 1999 in l(276) zakona št. 194 iz leta 2014, glede na naslednja dejstva:

(a)

Direktiva št. 97/67/ES, kakor je bila spremenjena in dopolnjena, o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve državam članicam nalaga obveznost, da zagotovijo univerzalno poštno storitev, in v tem okviru določa, da je treba sprejemanje poštnih pošiljk in njihovo dostavo na naslovnikov dom zagotavljati „najmanj pet delovnih dni na teden“;

(b)

navedena direktiva Skupnosti dopušča, da nacionalni regulativni organi odstopajo od navedene določbe samo v „izjemnih okoliščinah ali zemljepisnih pogojih“;

(c)

italijanska nacionalna zakonodaja (člen 3(7) zakonske uredbe št. 261 iz leta 1999 in člen 1(276) zakona št. 190 z dne 23. decembra 2014 – t. i. „Legge di stabilità 2015“, zakon o stabilnosti iz leta 2015), obratno, nacionalnemu regulativnemu organu nalaga, naj navedeno odstopanje v jasnih časovnih okvirih odobri, kadar koli to zahteva ponudnik storitev, pri čemer ugotovi „obstoj posebnih okoliščin, povezanih z infrastrukturo, ali zemljepisnih pogojev na ozemeljskih območjih z gostoto manj kot 200 prebivalcev na km2“, tudi kadar navedene okoliščine niso izjemne in se nanašajo na velik del nacionalnega prebivalstva (do četrtine prebivalstva in torej – za območja z manjšo gostoto prebivalstva – do veliko večjega dela nacionalnega ozemlja) [?]


(1)  Direktiva 97/67/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 1997 o skupnih pravilih za razvoj notranjega trga poštnih storitev v Skupnosti in za izboljšanje kakovosti storitve (UL 1998, L 15, str. 14).