Zadeva C‑13/16

Valsts policijas Rīgas reģiona pārvaldes Kārtības policijas pārvalde

proti

Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme“

(Predlog za sprejetje predhodne odločbe,
ki ga je vložilo Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments)

„Predhodno odločanje – Direktiva 95/46/ES – Člen 7(f) – Osebni podatki – Pogoji za zakonitost obdelave osebnih podatkov – Pojem ‚potrebnost zaradi zakonitih interesov tretje osebe‘ – Zahteva za razkritje osebnih podatkov osebe, odgovorne za prometno nesrečo, zaradi uveljavljanja pravnih zahtevkov – Obveznost upravljavca, da ugodi taki zahtevi – Neobstoj“

Povzetek – Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 4. maja 2017

 1. Približevanje zakonodaj–Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov–Direktiva 95/46–Pogoji za zakonitost obdelave osebnih podatkov–Uresničevanje zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali prejemnik podatkov–Pojem legitimni interes–Interes tretje osebe, da pridobi osebni podatek o osebi, ki je poškodovala njeno premoženje, da lahko zoper njo vloži tožbo–Vključitev

  (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člen 7(f))

 2. Približevanje zakonodaj–Varstvo posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov–Direktiva 95/46–Pogoji za zakonitost obdelave osebnih podatkov–Uresničevanje zakonitih interesov, za katere si prizadeva upravljavec ali prejemnik podatkov–Obveznost upravljavca, da tretji osebi na njeno zahtevo posreduje osebne podatke, na podlagi katerih bo lahko vložila tožbo–Neobstoj–Posredovanje teh podatkov na podlagi nacionalnega prava–Dopustnost

  (Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46, člen 7(f))

 1.  Glej besedilo odločbe.

  (Glej točko 29.)

 2.  Člen 7(f) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov je treba razlagati tako, da ne nalaga obveznosti posredovanja osebnih podatkov tretji stranki, da bi se ji omogočila vložitev odškodninske tožbe pri civilnem sodišču zaradi škode, ki jo je povzročila oseba, na katero se nanaša varstvo teh podatkov. Vendar člen 7(f) te direktive ne nasprotuje takemu posredovanju na podlagi nacionalnega prava.

  Vendar je treba ugotoviti, kot je poudaril generalni pravobranilec v točkah od 82 do 84 sklepnih predlogov in s pridržkom preveritev, ki jih mora v zvezi s tem opraviti predložitveno sodišče, da v okoliščinah, kakršne so te v postopku v glavni stvari, očitno ni upravičeno oškodovancu zavrniti posredovanja osebnih podatkov, potrebnih za vložitev odškodninske tožbe proti storilcu škode, ali, odvisno od primera, osebam, ki uresničujejo starševske pravice, ker bi bil ta storilec mladoleten.

  (Glej točki 33 in 34 ter izrek.)