19.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 195/5


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 26. aprila 2017 – Evropska komisija/Zvezna republika Nemčija

(Zadeva C-142/16) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Okolje - Direktiva 92/43/EGS - Člen 6(3) - Ohranitev naravnih habitatov - Zgraditev termoelektrarne Moorburg (Nemčija) - Območja Natura 2000 v strugi reke Labe nad termoelektrarno - Presoja posledic načrta ali projekta za zaščiteno območje))

(2017/C 195/06)

Jezik postopka: nemščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: C. Hermes in E. Manhaeve, agenta)

Tožena stranka: Zvezna republika Nemčija (zastopniki: T. Henze in J. Möller, agenta, skupaj z W. Ewerom, odvetnikom)

Izrek

1.

Zvezna republika Nemčija s tem, da za izdajo soglasja za zgraditev termoelektrarne Moorburg blizu Hamburga (Nemčija) ni opravila pravilne in popolne presoje posledic, ni izpolnila obveznosti iz člena 6(3) Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst.

2.

V preostalem se tožba zavrne.

3.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.


(1)  UL C 165, 10.5.2016.