15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/33


Tožba, vložena 3. decembra 2015 – Crédit Mutuel Arkéa/ECB

(Zadeva T-712/15)

(2016/C 059/38)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Crédit Mutuel Arkéa (Le Relecq-Kerhuon, Francija) (zastopnik: H. Savoie, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (ECB)

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

sklep Evropske centralne banke z dne 5. oktobra 2015 (ECB/SSM/2015 – 9695000CG7B8NLR5984/28), ki uvaja bonitetne zahteve, ki se uporabljajo za Groupe Crédit Mutuel, razglasi za ničen.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja tri tožbene razloge.

1.

Prvi tožbeni razlog: sklep Evropske centralne banke z dne 5. oktobra 2015 (v nadaljevanju: sklep) naj bi bil nezakonit, ker naj ne bi upošteval določb evropskega prava, ki pristojnost ECB na področju bonitetnega nadzora omejujejo zgolj na kreditne institucije. Ta tožbeni razlog je razdeljen na štiri dele.

Prvi del: pravo, ki velja za ECB na področju nadzora nad bankami naj bi njeno pristojnost strogo omejevalo le na kreditne ustanove in druge finančne institucije.

Drugi del: Confédération nationale du Crédit Mutuel (CNCM) naj ne bi bila kreditna ustanova in nadzor ECB ne bi mogel nanašati na Crédit Mutuel.

Tretji del: nezmožnost izvrševanja nadzora ECB naj bi potrjevalo dejstvo, da nima pristojnosti sankcioniranja, kar tudi sama priznava.

Četrti del: ker ECB ne more naložiti niti najmanjše sankcije CNCM, naj bi se s sklepom zaman in pravno napačno poskusilo naložiti korektivne ukrepe skupini Crédit Mutuel, ki nima pravne osebnosti.

2.

Drugi tožbeni razlog: sklep bi bilo treba razglasiti za ničen, ker naj bi se z njim nezakonito domnevalo, da Crédit Mutuel v celoti pomeni skupino v smislu določb evropskega prava, ki se uporabijo na področju bonitetnega nadzora. Ta tožbeni razlog je razdeljen na tri dele.

Prvi del: splošno načelo, ki ga določajo evropski predpisi naj bi bilo na eni strani bonitetni nadzor posameznih kreditnih institucij, na drugi strani pa skupinski konsolidiran nadzor, ob predpostavki podobnosti enotnemu institutu.

Drugi del: pravni pogoji, določeni v evropskem pravu, ki omogočajo konsolidiran bonitetni nadzor na ravni bančnih skupin, naj ne bi bili izpolnjeni.

Tretji del: nobeden od treh pogojev, ki omogočajo konsolidiran nadzor na ravni celote Crédit Mutuel naj v tem primeru ne bi bili izpolnjeni.

3.

Tretji tožbeni razlog: sklep bi bilo treba razglasiti za ničen tudi v delu, v katerem se z njim nezakonito poviša iz 8 % na 11 % zahteva glede lastnih osnovnih skladov iz kategorije 1, ki se uporabi v primeru skupine Crédit Mutuel Arkéa. Ta tožbeni razlog je razdeljen na dva dela.

Prvi del: v sklepu je napačno uporabljeno pravo.

Drugi del: sklep temelji na napačni presoji.