8.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 48/65


Tožba, vložena 13. novembra 2015 – Čobanov/Parlament

(Zadeva T-651/15)

(2016/C 048/73)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Atanas Čobanov (Le Plessis Robinson, Francija) (zastopnik: N. Pirc Musar, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razglasi za nično odločbo Evropskega parlamenta A(2015)8672 C z dne 16. septembra 2015 o zavrnitvi potrdilne prošnje tožeče stranke za dostop do nekaterih dokumentov v zvezi z informacijami o potnih stroških, dnevnicah, nadomestilih za splošne stroške in stroških v kadrovskih zadevah poslancev Evropskega parlamenta;

Parlamentu naloži plačilo stroškov tožeče stranke v skladu s členoma 134 in 140 Poslovnika Splošnega sodišča, vključno s stroški morebitnih intervenientov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet tožbenih razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev člena 4(1)(b) Uredbe 1049/2001 (1) v povezavi s členom 8(b) Uredbe 45/2001 (2), ker zahtevani osebni podatki niso zaščiteni v skladu z zakonodajo Skupnosti

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev člena 4(1)(b) Uredbe 1049/2001 v povezavi s členom 8(b) Uredbe 45/2001, ker je bil dostop do zahtevanih informacij zavrnjen, čeprav so bili izpolnjeni pogoji za njihovo razkritje

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev splošne obveznosti na podlagi členov 2 in 4 Uredbe 1049/2001 v povezavi s členom 6(3) Uredbe 1049/2001, pregleda vsakega posameznega dokumenta

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev člena 4(6) Uredbe 1049/2001, ker zavrnitev delnega dostopa do zahtevanih dokumentov ni bila upravičena

5.

Peti tožbeni razlog: kršitev obveznosti obrazložitve, kot zahtevata člena 7(1) in 8(1) Uredbe 1049/2001, ker Parlament ni obravnaval vseh trditev tožeče stranke


(1)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 1, zvezek 3, str. 331).

(2)  Uredba (ES) št. 45/2001 evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL, posebna izdaja v slovenščini, poglavje 13, zvezek 26, str. 102).