25.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 27/67


Tožba, vložena 3. novembra 2015 – Transtec/Komisija

(Zadeva T-616/15)

(2016/C 027/85)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Transtec (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Levi, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predlogi

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

odločbe Evropske komisije o pobotu, ki so vsebovane v dopisih z dne 25. in 27. avgusta, 7., 16. in 23. septembra 2015 in katerih namen je izterjati 624 388,73 EUR, razglasi za nične;

toženi stranki naloži plačilo 624 388,73 EUR skupaj z zamudnimi obrestmi od tega zneska po ključni obrestni meri Evropske centralne banke, zvišani za dve točki;

toženi stranki naloži plačilo odškodnine za nepremoženjsko škodo, ocenjeno na simboličen 1 EUR;

toženi stranki naloži plačilo stroškov.

Tožbeni razlogi in bistvene trditve

Tožeča stranka v utemeljitev tožbe navaja pet razlogov.

1.

Prvi tožbeni razlog: kršitev načela pravne varnosti, ker naj izpodbijane odločbe ne bi imele veljavne pravne podlage.

2.

Drugi tožbeni razlog: kršitev načela neupravičene obogatitve, ker je bila tožeča stranka prikrajšana za znesek 607 096,08 EUR skupaj z obrestmi, ki je bil del njenega premoženja in za katerega se je povečalo premoženje Komisije brez kakršne koli pravne podlage za to obogatitev.

3.

Tretji tožbeni razlog: kršitev členov 42, 44, 45 in 47 Finančne uredbe z dne 27. marca 2003 v zvezi z 9. Evropskim razvojnim skladom, ker Komisija ni uporabila diskrecijske pravice, ki ji je te določbe dajejo, in kršitev načela sorazmernosti.

4.

Četrti tožbeni razlog: kršitev načela dobrega upravljanja, ker naj Komisija ne bi spoštovala člena 41 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah.

5.

Peti tožbeni razlog: očitne napake, ki naj bi jih Komisija storila pri presoji.