7.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 294/77


Tožba, vložena 25. junija 2015 – Windrush Aka/UUNT – Dammers (The Specials)

(Zadeva T-336/15)

(2015/C 294/92)

Jezik, v katerem je bila tožba vložena: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Windrush Aka LLP (London, Združeno kraljestvo) (zastopnika: S. Malynicz, barrister, in S. Britton, solicitor)

Tožena stranka: Urad za usklajevanje na notranjem trgu (znamke in modeli) (UUNT)

Druga stranka pred odborom za pritožbe: Jerry Dammers (London, Združeno kraljestvo)

Podatki o postopku pred UUNT

Imetnik sporne znamke: druga stranka pred odborom za pritožbe

Zadevna sporna znamka: besedna znamka Skupnosti „The Specials“ – znamka Skupnosti št. 3725082

Postopek pred UUNT: postopek za razveljavitev

Izpodbijana odločba: odločba prvega odbora UUNT za pritožbe z dne 18. marca 2015 v zadevi R 1412/2014-1

Tožbena predloga

Tožeča stranka Splošnemu sodišču predlaga, naj:

razveljavi izpodbijano odločbo;

UUNT naloži plačilo svojih stroškov in stroškov tožeče stranke.

Navajani tožbeni razlog

Kršitev člena 15(1) in (2) Uredbe št. 207/2009.