15.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 59/18


Sklep Splošnega sodišča z dne 10. decembra 2015 – Cofely Solelec in drugi/Parlament

(Zadeva T-224/15) (1)

((Ničnostna tožba - Javna naročila gradenj - Postopek javnega razpisa - Zavrnitev ponudbe ponudnika - Umik izpodbijanega akta - Ustavitev postopka))

(2016/C 059/20)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Cofely Solelec (Esch-sur-Alzette, Luksemburg), Mannelli & Associés SA (Bertrange, Luksemburg) in Cofely Fabricom (Bruselj, Belgija) (zastopniki: najprej V. Elvinger in S. Marx, nato S. Marx, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski parlament (zastopnika: L. Chrétien in M. Mraz, zastopnika)

Predmet

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe št. 103299 generalnega direktorata Evropskega parlamenta za logistiko z dne 27. aprila 2015, s katero je bila ponudba tožečih strank v zvezi s sklopom št. 75 „Električna energija – močan tok“, predložena v okviru razpisa INLO-D-UPIL-T-14-AO4 v zvezi s projektom razširitve in posodobitve stavbe Konrad Adenauer v Luxembourgu (Luksemburg), zavrnjena in s katero je bilo naročilo oddano drugemu ponudniku.

Izrek

1.

O tej tožbi ni več treba odločati.

2.

Evropski parlament nosi svoje stroške in stroške družb Cofely Solelec, Mannelli & Associés SA in Cofely Fabricom.


(1)  UL C 205, 22.6.2015.