19.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 195/21


Sodba Splošnega sodišča z dne 27. aprila 2017 – BASF/EUIPO – Evonik Industries (DINCH)

(Zadeva T-721/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Evropske unije DINCH - Absolutni razlogi za zavrnitev - Opisnost - Neobstoj razlikovalnega učinka - Člen 7(1)(b) in (c) Uredbe (ES) št. 207/2009 - Člen 52(1)(a) Uredbe št. 207/2009))

(2017/C 195/29)

Jezik postopka: nemščina

Stranke

Tožeča stranka: BASF SE (Ludwigshafen, Nemčija) (zastopnika: A. Schulz in C. Onken, odvetnika)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnika: R. Pethke in M. Fischer, agenta)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Evonik Industries AG (Essen, Nemčija) (zastopnik: A. Schabenberger, avocat)

Predmet

Tožba zoper odločbo prvega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. septembra 2015 (zadeva R 2080/2014-1) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med družbama Evonik Industries in BASF.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi BASF SE se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 68, 22.2.2016.