18.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 437/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 7. novembra 2017 – Frame/EUIPO – Bianca-Moden (BIANCALUNA)

(Zadeva T-627/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek z ugovorom - Prijava besedne znamke Evropske unije BIANCALUNA - Prejšnja nacionalna figurativna znamka bianca - Ekonomičnost postopka - Relativni razlog za zavrnitev - Verjetnost zmede - Enakost proizvodov - Podobnost znakov - Člen 8(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009 (postal člen 881)(b) Uredbe (EU) 2017/1001)))

(2017/C 437/30)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Frame Srl (San Giuseppe Vesuviano, Italija) (zastopniki: E. Montelione, M. Borghese in R. Giordano, odvetniki)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: S. Bonne, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Bianca-Moden GmbH & Co. KG (Ochtrup, Nemčija) (Zastopnik: P. Lange, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo petega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 7. avgusta 2015 (zadeva R 2952/2014-5) v zvezi s postopkom z ugovorom med družbama Bianca-Moden in Frame.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Frame Srl se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 68, 22.2.2016.