23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/26


Sodba Splošnega sodišča z dne 1. decembra 2016 – Z/Sodišče Evropske unije

(Zadeva T-532/15 P) (1)

((Pritožba - Javni uslužbenci - Uradniki - Ocenjevalno poročilo - Nepristranskost Sodišča za uslužbence - Predlog za izločitev članov sestave - Pravica do obrambe - Pravica do učinkovitega sodnega varstva))

(2017/C 022/33)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Z (Luxembourg, Luksemburg) (zastopnik: F. Rollinger, odvetnik)

Druga stranka v postopku: Sodišče Evropske unije (zastopniki: sprva A. Placco, nato J. Inghelram in Á. Almendros Manzano, agenti)

Predmet

Pritožba zoper sodbo Sodišča za uslužbence Evropske unije (drugi senat) z dne 30. junija 2015, Z/Sodišče (F-64/13, EU:F:2015:72), s katero se predlaga razveljavitev te sodbe.

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Z se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 16, 18.1.2016.