14.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 419/42


Sodba Splošnega sodišča z dne 5. oktobra 2016 – Foodcare/EUIPO – Michalczewski (T.G.R. ENERGY DRINK)

(Zadeva T-456/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Besedna znamka Evropske unije T.G.R. ENERGY DRINK - Slaba vera - Člen 52(1)(b) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2016/C 419/55)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeča stranka: Foodcare sp. z o.o. (Zabierzów, Poljska) (zastopnik: A. Matusik, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) (zastopnik: S. Palmero Cabezas, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Dariusz Michalczewski (Gdańsk, Poljska) (zastopniki: B. Matusiewicz-Kulig, M. Czerwińska in M. Marek, odvetniki)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 12. maja 2015 (zadeva R 265/2014-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med M. Michalczewskim in družbo Foodcare.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Foodcare sp. z o.o. poleg svojih stroškov nosi tudi stroške, ki sta jih priglasila Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (EUIPO) in Dariusz Michalczewski.


(1)  UL C 328, 5.10.2015.