23.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 22/24


Sodba Splošnega sodišča z dne 30. novembra 2016 – Fiesta Hotels & Resorts/EUIPO – Residencial Palladium (PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA)

(Zadeva T-217/15) (1)

((Znamka Evropske unije - Postopek za ugotovitev ničnosti - Figurativna znamka EU PALLADIUM PALACE IBIZA RESORT & SPA - Prejšnje nacionalno trgovsko poimenovanje GRAND HOTEL PALLADIUM - Relativni razlog za zavrnitev - Uporaba znaka, katerega obseg ni le lokalen, v gospodarskem prometu - Člen 8(4) in člen 53(1)(c) Uredbe (ES) št. 207/2009))

(2017/C 022/30)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Tožeča stranka: Fiesta Hotels & Resorts, SL (Ibiza, Španija) (zastopnik: J. B. Devaureix, odvetnik)

Tožena stranka: Urad Evropske unije za intelektualno lastnino (zastopnik: J. Crespo Carrillo, agent)

Druga stranka pred odborom za pritožbe pri EUIPO, intervenientka v postopku pred Splošnim sodiščem: Residencial Palladium, SL (Ibiza, Španija) (zastopnik: D. Solana Giménez, odvetnik)

Predmet

Tožba zoper odločbo drugega odbora za pritožbe pri EUIPO z dne 23. februarja 2015 (zadeva R 2391/2013-2) v zvezi s postopkom za ugotovitev ničnosti med Residencial Palladium in Fiesta Hotels & Resorts.

Izrek

1.

Tožba se zavrne.

2.

Družbi Fiesta Hotels & Resorts, SL se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 205, 22.6.2015.