3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/45


Sodba Splošnega sodišča z dne 16. februarja 2017 – Romunija/Komisija

(Zadeva T-145/15) (1)

((EKJS in EKSRP - Ukrepi v zvezi s površino - Odhodki, izključeni iz financiranja - Pavšalni finančni popravki - Člen 52 Uredbe (EU) št. 1306/2013 - Obveznost obrazložitve - Sorazmernost))

(2017/C 104/63)

Jezik postopka: romunščina

Stranki

Tožeča stranka: Romunija (zastopniki: sprva R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, D. Bulancea, N. Horumbă, E. Mierlea in T. Crainic, nato pa R.-H Radu, V. Angelescu, R. Mangu, N. Horumbă, E. Mierlea in T. Crainic, agenti)

Tožena stranka: Evropska komisija (zastopnika: A. Biolan in G. von Rintelen, agenta)

Predmet

Predlog na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev delne ničnosti izvedbenega sklepa Komisije (EU) 2015/103 z dne 16. januarja 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije (UL 2015, L 16, str. 33).

Izrek

1.

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/103 z dne 16. januarja 2015 o izključitvi nekaterih odhodkov držav članic iz naslova Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) iz financiranja Evropske unije se razglasi za ničen v delu, v katerem se nanaša na Romunijo.

2.

Evropska komisija nosi svoje stroške in stroške, ki jih je priglasila Romunija.


(1)  UL C 178, 1.6.2015.