26.2.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

C 72/31


Sodba Splošnega sodišča z dne 18. januarja 2018 – Kenup Foundation in drugi/Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT)

(Zadeva T-76/15) (1)

((Raziskave in tehnološki razvoj - EIT - Okvirni program za raziskave in inovacije Obzorje 2020 - Razpis za imenovanje skupnosti znanja in inovacij - Zavrnitev ponudbe tožečih strank - Uredba (ES) št. 294/2008 - Uredba (EU) št. 1290/2013 - Protipraven prenos pristojnosti))

(2018/C 072/39)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

Tožeče stranke: Kenup Foundation (Kalkara, Malta), Candena GmbH (Luneburg, Nemčija), CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo (Ajdovščina, Slovenija), Evotec AG (Hamburg, Nemčija) (zastopniki: sprva U. Soltész, C. Wagner, H. Weiß in A. Richter, nato U. Soltész, H. Weiß in A. Richter, ter nazadnje U. Soltész in H. Weiß, odvetniki)

Tožena stranka: Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) (zastopniki: M. Kern, agent, skupaj s P. de Bandtom in M. Gherghinarujem, odvetnikoma)

Intervenientki v podporo tožečih strank: Republika Malta (zastopnica: M. E. Perici Calascione, odvetnica) in Stiftung Universität Lüneburg (zastopnik: F. Oehl, odvetnik)

Predmet

Predloga na podlagi člena 263 PDEU za razglasitev ničnosti sklepov z dne 9. decembra 2014, katerih vsebina je bila sporočena z dopisom z dne 10. decembra 2014 in s katerimi je EIT imenoval skupnost znanja in informacij (SZI) „inovacije za zdravo življenje in aktivno staranje“ in zavrnil predlog, ki ga je vložil konzorcij Kenup.

Izrek

1.

Sklepi z dne 9. decembra 2014, katerih vsebina je bila sporočena z dopisom z dne 10. decembra 2014 in s katerimi je Evropski inštitut za inovacije in tehnologijo (EIT) imenoval skupnost znanja in informacij (SZI) „inovacije za zdravo življenje in aktivno staranje“ in zavrnil predlog, ki ga je vložil konzorcij Kenup, se razglasijo za nične.

2.

EIT nosi svoje stroške in stroške, ki so jih priglasili Kenup Foundation, Candena GmbH, CO BIK Center odličnosti za biosenzoriko, instrumentacijo in procesno kontrolo ter Evotec AG.


(1)  UL C 146, 4.5.2015.