19.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 346/9


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgija) 30. julija 2015 – kazenski postopek zoper  U (*1)

(Zadeva C-420/15)

(2015/C 346/10)

Jezik postopka: francoščina

Predložitveno sodišče

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Stranka v postopku v glavni stvari

 U (*1)

Vprašanje za predhodno odločanje

Ali sta člena 2 in 3 kraljeve uredbe z dne 20. julija 2001 o registraciji vozil v nasprotju s členi 18, 20, 45, 49 in 56 Pogodbe o delovanju Evropske unije, ker morajo biti za vožnjo v Belgiji – pa čeprav le za prečkanje države – vozila, ki pripadajo prebivalcu države članice Evropske unije, ki ni Belgija, in so registrirana v tej drugi državi članici, registrirana v Belgiji, če ima oseba prebivališče tudi v Belgiji?


(*1)  Informacija je bila izbrisana v okviru varstva posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov.