28.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 320/16


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je 6. julija 2015 vložilo Tribunale di Treviso (Italija) – kazenski postopek proti Giuseppeju Astoneju

(Zadeva C-332/15)

(2015/C 320/23)

Jezik postopka: italijanščina

Predložitveno sodišče

Tribunale di Treviso

Obdolženec

Giuseppe Astone

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Ali določbe Direktive 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 (1), kakor se razlaga v sodni praksi Skupnosti, navedeni v obrazložitvenem delu, nasprotujejo obstoju nacionalnih predpisov držav članic – kakršni so navedeni zgoraj in veljavni v Italiji (člen 19 uredbe predsednika republike št. 633 iz leta 1972) – ki tudi s kazenskega vidika izključujejo možnost izvajanja pravice do odbitka, če niso predloženi obračuni DDV, zlasti obračun v zvezi z drugim letom, ki sledi letu, v katerem je nastala pravica do odbitka?

2.

Ali določbe Direktive 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006, kakor se razlaga v sodni praksi Skupnosti, navedeni v obrazložitvenem delu, nasprotujejo obstoju nacionalnih predpisov držav članic – kakršni so navedeni zgoraj in veljavni v Italiji (člena 25 in 39 uredbe predsednika republike št. 633 iz leta 1972) – ki za namene odbitka DDV tudi s kazenskega vidika izključujejo možnost upoštevanja prejetih računov, ki jih davčni zavezanec ni nikakor vknjižil?


(1)  Direktiva Sveta 2006/112/ES z dne 28. novembra 2006 o skupnem sistemu davka na dodano vrednost (UL L 347, str. 1).