20.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 236/30


Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo High Court of Ireland (Irska) 22. maja 2015 – Minister for Justice and Equality/Francis Lanigan

(Zadeva C-237/15)

(2015/C 236/40)

Jezik postopka: angleščina

Predložitveno sodišče

High Court of Ireland

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Minister for Justice and Equality

Tožena stranka: Francis Lanigan

Vprašanji za predhodno odločanje

1.

Kakšen je učinek neupoštevanja rokov, določenih v členu 17 Okvirnega sklepa z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ) (1) v povezavi s členom 15 navedenega okvirnega sklepa?

2.

Ali zaradi neupoštevanja rokov iz člena 17 Okvirnega sklepa z dne 13. junija 2002 o evropskem nalogu za prijetje in postopkih predaje med državami članicami (2002/584/PNZ) posameznik, ki je do odločitve o njegovi predaji v priporu dlje, kot je določeno z navedenimi roki, pridobi pravice?


(1)  UL L 190, str. 1.