24.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 239/3


Mnenje Sodišča (občna seja) z dne 16. maja 2017 – Evropska komisija

(Mnenje 2/15) (1)

((Mnenje, izdano na podlagi člena 218(11) PDEU - Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur - Sporazum „nove generacije“, o katerem so pogajanja potekala po začetku veljavnosti Pogodb EU in DEU - Pristojnost za sklenitev sporazuma - Člen 3(1)(e) PDEU - Skupna trgovinska politika - Člen 207(1) PDEU - Trgovina z blagom in storitvami - Tuje neposredne naložbe - Javna naročila - Trgovinski vidiki intelektualne lastnine - Konkurenca - Trgovina s tretjimi državami in trajnostni razvoj - Socialno varstvo delavcev - Varstvo okolja - Člen 207(5) PDEU - Storitve na področju prevoza - Člen 3(2) PDEU - Mednarodni sporazum, ki lahko vpliva na skupna pravila ali spremeni njihovo področje uporabe - Pravila sekundarnega prava Unije na področju svobode opravljanja storitev na področju prometa - Tuje naložbe, ki niso neposredne Člen 2016 PDEU - Sporazum, potreben za uresničitev enega od ciljev Pogodb - Prost pretok kapitala in plačil med državami članicami in tretjimi državami - Nasledstvo pogodb na področju naložb - Nadomestitev sporazumov o naložbah med državami članicami in Republiko Singapur - Institucionalne določbe sporazuma - Reševanje sporov med vlagatelji in državo - Reševanje sporov med pogodbenicama))

(2017/C 239/03)

Jezik postopka: vsi uradni jeziki

Vlagateljica zahteve

Evropska komisija (zastopniki: U. Wölker, B. De Meester, R. Vidal-Puig in M. Kocjan, agenti)

Izrek

Sporazum o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur spada v izključno pristojnost Unije, razen teh določb, ki spadajo v pristojnost, ki si jo delijo Unija in države članice:

določbe oddelka A (Zaščita naložb) poglavja IX (Naložbe) tega sporazuma v delu, v katerem se nanašajo na naložbe med Unijo in Republiko Singapur, ki niso neposredne;

določbe oddelka B (Reševanje sporov med vlagatelji in državo) tega poglavja IX;

določbe poglavij I (Cilji in splošna opredelitev pojmov), XIV (Preglednost), XV (Reševanje sporov med pogodbenicama), XVI (Mehanizem mediacije) in XVII (Institucionalne, splošne in končne določbe) navedenega sporazuma v delu, v katerem se nanašajo na določbe navedenega poglavja IX, in v delu, v katerem zadnjenavedene določbe spadajo v pristojnost, ki so jo delijo Unija in njene države članice.


(1)  UL C 363, 3.11.2015.