27.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 63/7


Sklep Sodišča (deveti senat) z dne 10. novembra 2016 – Alain Laurent Brouillard/Sodišče Evropske unije

(Zadeva C-590/15 P) (1)

((Pritožba - Člen 181 Poslovnika Sodišča - Javna naročila storitev - Javno naročilo po postopku s pogajanji o sklenitvi okvirnih pogodb za prevod pravnih besedil - Izključitev predlaganega podizvajalca - Strokovna usposobljenost - Zahteva po popolni pravni izobrazbi - Priznavanje diplom))

(2017/C 063/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnica: Alain Laurent Brouillard (zastopnik: P. Vande Casteele, odvetnik)

Druga stranka: Sodišče Evropske unije (zastopnika: J. Inghelram in S. Chantre, agenta)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Alainu Laurentu Brouillardu se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 48, 8.2.2016.