13.11.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 382/7


Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 19. septembra 2017 – Evropska komisija/Irska

(Zadeva C-552/15) (1)

((Neizpolnitev obveznosti države - Svoboda opravljanja storitev - Motorna vozila - Najem ali lizing motornega vozila s strani rezidenta države članice pri dobavitelju s sedežem v drugi državi članici - Dajatev za registracijo - Plačilo celotne dajatve ob registraciji - Pogoji za vračilo dajatve - Sorazmernost))

(2017/C 382/06)

Jezik postopka: angleščina

Stranki

Tožeča stranka: Evropska komisija (zastopnika: M. Wasmeier in J. Tomkin, agenta)

Tožena stranka: Irska (zastopniki: E. Creedon, L. Williams in M. A. Joyce, agenti, skupaj z M. Collinsom, SC, S. Kingstonom in C. Dalyjem, BL

Izrek

1.

Irska z naložitvijo obveznosti vnaprejšnjega plačila celotne dajatve za registracijo vozil, ki se uporabi ob dokončni registraciji, ne glede na predvideno dejansko omejeno trajanje uporabe vozila na Irskem, kamor je bilo to uvoženo, in čeprav je začasno trajanje lizinga ali najema natančno določeno in vnaprej znano, ni izpolnila obveznosti, ki so ji naložene s členom 56 PDEU.

2.

Irska s tem, da ni določila plačila obresti ob vračilu dajatve za registracijo in da je od zneska dajatve za registracijo vozil, ki ga je treba vrniti, odbila znesek 500 EUR za upravne stroške, ni izpolnila obveznosti, ki so ji naložene s členom 56 PDEU.

3.

Irski se naloži plačilo stroškov.


(1)  UL C 414, 14.12.2015.