3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/18


Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 26. januarja 2017 – Kraljevina Španija/Evropska komisija

(Zadeva C-506/16 P) (1)

((Pritožba - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (Feader) - Odhodki, izključeni iz financiranja Evropske unije - Uredbe (ES) št. 1698/2005, (ES) št. 1975/2006 in (ES) št. 796/2004 - Ukrepi podpore za razvoj podeželja - Območja z naravnimi omejitvami - Pregledi na kraju samem - Koeficient gostote živine - Štetje živali))

(2017/C 104/27)

Jezik postopka: španščina

Stranke

Pritožnica: Kraljevina Španija (zastopnik: M. A. Sampol Pucurull, agent)

Druga stranka v postopku: Evropska komisija (zastopnika: I. Galindo Martín in G. von Rintelen, agenta)

Intervenientka v podporo tožeče stranke: Francoska republika (zastopnika: D. Colas in A. Daly, agenta)

Izrek

1.

Pritožba se zavrne.

2.

Kraljevini Španiji se naloži plačilo stroškov.

3.

Francoska republika nosi svoje stroške.


(1)  UL C 381, 16. 1. 2015.