18.12.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 437/3


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 25. oktobra 2017 – Evropska komisija/Italijanska Republika

(Zadeva C-467/15 P) (1)

((Pritožba - Državne pomoči - Pomoč, ki jo je Italijanska republika dodelila proizvajalcem mleka - Shema pomoči v zvezi z vračilom dajatve na mleko - Pogojna odločba - Odločba, ki jo sprejme Svet Evropske unije na podlagi člena 108(2), tretji pododstavek, PDEU - Uredba (ES) št. 659/1999 - Člen 1(b) in (c) - Obstoječa pomoč - Nova pomoč - Pojmi - Sprememba obstoječe pomoči s kršitvijo pogoja, ki zagotavlja združljivost pomoči z notranjim trgom))

(2017/C 437/03)

Jezik postopka: italijanščina

Stranki

Pritožnik: Evropska komisija (zastopnika: V. Di Bucci in P. Němečková, agenta)

Druga stranka v postopku: Italijanska Republika (zastopniki: G. Palmieri, agentka, skupaj s S. Fiorentinom in P. Grassom, agentoma)

Izrek

1.

Točke 1, 2 in 4 izreka sodbe Splošnega sodišča Evropske unije z dne 24. junija 2015, Italija/Komisija (T-527/13, EU:T:2015:429), se razveljavijo.

2.

Tožba, ki jo je Italijanska republika vložila pri Splošnem sodišču Evropske unije v zadevi T-527/13, se zavrne.

3.

Italijanska republika poleg svojih stroškov nosi stroške Evropske komisije v zvezi s postopkom na prvi stopnji in pritožbenim postopkom.


(1)  UL C 406, 7.12.2015.