3.4.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

C 104/13


Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 26. januarja 2017 – Maxcom Ltd, Chin Haur Indonesia, PT, Svet Evropske unije, Evropska komisija

(Združene zadeve C-247/15 P, C-253/15 P in C-259/15 P) (1)

((Pritožba - Damping - Izvedbena uredba (EU) št. 501/2013 - Uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije - Razširitev dokončne protidampinške dajatve, uvedene na uvoz koles s poreklom iz Kitajske, na ta uvoz - Uredba (ES) št. 1225/2009 - Člen 13 - Izogibanje - Člen 18 - Nesodelovanje - Dokaz - Sklenjen krog indicev))

(2017/C 104/20)

Jezik postopka: angleščina

Stranke

(Zadeva C-247/15 P)

Pritožnica: Maxcom Ltd (zastopnika: L. Ruessmann, odvetnik, in J. Beck, solicitor)

Druge stranke v postopku: Chin Haur Indonesia, PT (zastopnika: T. Müller-Ibold in F.-C. Laprévote, odvetnika), Svet Evropske unije (zastopniki: sprva S. Boelaert, nato H. Marcos Fraile, M. B. Driessen, agenti, skupaj z R. Bierwagen in C. Hipp, odvetnika), Evropska komisija (zastopnika: J.-F. Brakeland in M. França, agenta)

(Zadeva C-253/15 P)

Pritožnica: Evropska komisija (zastopnika: J.-F. Brakeland in M. França, agenta)

Druge stranke v postopku: Chin Haur Indonesia, PT (zastopnika: T. Müller-Ibold in F.-C. Laprévote, odvetnika), Svet Evropske unije (zastopniki: sprva S. Boelaert, nato H. Marcos Fraile, M. B. Driessen, agenti, skupaj z R. Bierwagen in C. Hipp, odvetnika), Maxcom Ltd (zastopnika: L. Ruessmann, odvetnik, in J. Beck, solicitor)

(Zadeva C-259/15 P)

Pritožnica: Svet Evropske unije (zastopniki: sprva S. Boelaert, nato H. Marcos Fraile, M. B. Driessen, agenti, skupaj z R. Bierwagen in C. Hipp, odvetnika)

Druge stranke v postopku: Chin Haur Indonesia, PT (zastopnika: T. Müller-Ibold in F.-C. Laprévote, odvetnika), Evropska komisija (zastopnika: J.-F. Brakeland in M. França, agenta), Maxcom Ltd (zastopnika: L. Ruessmann, odvetnik, in J. Beck, solicitor)

Izrek

1.

Sodba Splošnega sodišča Evropske unije z dne 19. marca 2015 v zadevi Chin Haur Indonesia/Svet (T-412/13, EU:T:2015:163) se razveljavi.

2.

Ničnostna tožba, ki jo je vložila družba Chin Haur Indonesia PT pri Splošnem sodišču Evropske unije v zadevi T-412/13, se zavrne.

3.

Družba Chin Haur Indonesia PT nosi svoje stroške, stroške družbe Maxcom Ltd in Sveta Evropske unije v zvezi s postopkom na prvi stopnji v zadevi T-412/13 in pritožbenimi postopki.

4.

Družbi Chin Haur Indonesia PT se naloži plačilo stroškov, ki jih je priglasila Evropska komisija v zvezi s pritožbo v zadevi C-253/15 P.

5.

Evropska komisija nosi svoje stroške v zvezi s pritožbenima postopkoma v zadevah C-247/15 P in C-259/15 P ter s postopkom na prvi stopnji v zadevi T-412/13.


(1)  UL C 262, 10.8.2015

UL C 254, 3.8.2015