14.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

C 419/19


Sodba Sodišča (drugi senat) z dne 22. septembra 2016 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Oberlandesgericht Düsseldorf – Nemčija) – combit Software GmbH/Commit Business Solutions Ltd

(Zadeva C-223/15) (1)

((Predhodno odločanje - Uredba (ES) št. 207/2009 - Znamka Evropske unije - Enotni značaj - Ugotovitev verjetnosti zmede za zgolj en del Unije - Ozemeljski obseg prepovedi iz člena 102 navedene uredbe))

(2016/C 419/24)

Jezik postopka: nemščina

Predložitveno sodišče

Oberlandesgericht Düsseldorf

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka in pritožnica: combit Software GmbH

Tožena stranka in nasprotna stranka v pritožbenem postopku: Commit Business Solutions Ltd

Izrek

Člene 1(2), 9(1)(b) in 102(1) Uredbe Sveta (ES) št. 207/2009 z dne 26. februarja 2009 o blagovni znamki Evropske unije je treba razlagati tako, da mora sodišče za znamke Evropske unije, če ugotovi, da uporaba znaka povzroča verjetnost zmede zaradi znamke Evropske unije na delu ozemlja Evropske unije, ne da bi povzročala tako verjetnost na drugem delu tega ozemlja, ugotoviti, da je kršena izključna pravica iz te znamke, in odrediti prenehanje navedene uporabe na celotnem ozemlju Evropske unije, razen v njenem delu, za katerega je bil ugotovljen neobstoj verjetnosti zmede.


(1)  UL C 294, 7.9.2015.